Rola niezależnych członków rad nadzorczych jest nie do przecenienia dla wzrostu wartości spółek publicznych, jak i efektywnego funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Nasze cele:Aktywizacja i integracja środowiska niezależnych członków rad nadzorczychPromowanie zasad ładu korporacyjnegoZwiększenie zaufania do organów nadzoru spółek publicznychRozwój zawodowy i przygotowanie członków rad nadzorczych na wyzwania technologiczne i społeczne