Czy rady nadzorcze dostrzegają ryzyka biznesowe związane ze zmianami klimatu?

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć nowy raport Chapter Zero Poland „Rady Nadzorcze wobec zmian klimatu”. Jednym z ekspertów biorącym udział w badaniach jakościowych był członek Stowarzyszenia Michał Rogatko.

Wyniki badań w zakresie kompetencji rad nadzorczych skomentowała prezeska Stowarzyszenia Ewa Radkowska-Świętoń. Wskazała ona między innymi na rolę rady w powstawaniu i opiniowaniu strategii ESG, a także na potrzebę włączenia celów klimatycznych do programów motywacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:
www.chapterzero.pl/aktualnosc/czy-rady-nadzorcze-dostrzegaja-ryzyka-biznesowe-zwiazane-ze-zmianami-klimatu-nowy-raport-chapter-zero-poland/