Uczestnictwo w debatach Chapter Zero Poland

Przedstawiciele Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Ewa Radkowska-Świętoń i Filip Gorczyca wzięli udział w debatach zorganizowanych przez Chapter Zero Poland.

Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Stowarzyszenia, wzięła udział w panelu "Poziom dojrzałości climate governance w firmach w Polsce", podczas którego wskazała na rolę rad nadzorczych w pokazywaniu szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu, szczególnie w relacjach z kontrahentami i klientami, a także na potrzebę włączenia celów klimatycznych jako jednego z kryteriów oceny i wynagradzania zarządów.

Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia, wystąpił w panelu o doświadczeniach z prac nad strategiami klimatycznymi organizacji, w trakcie którego zwrócił uwagę na potrzebę rozmowy z polskimi przedsiębiorstwami na temat polityki klimatycznej językiem korzyści, z perspektywy:

✔Klientów,

✔Pracowników (64% „Millennialsów” nie podejmie pracy, jeśli pracodawca nie ma silnej polityki odpowiedzialności biznesu, przy czym do 2025 r. Millennialsi stanowić będą 75% rynku pracy),

✔Finansowania (90% inwestorów instytucjonalnych przykłada wagę do kwestii ESG, 86% banków spodziewa się postępującego wpływu czynników ESG na proces kredytowy).