Uczestnictwo w VI Konferencji JZP / 12 maja 2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, wziął udział w panelu dyskusyjnym podsumowującym VI Konferencję JZP „Największe wyzwania dla polskich spółek giełdowych w 2022 roku”, podczas którego poruszył m.in. następujące zagadnienia:

  • Weryfikacja partnerów biznesowych – obszar ten zyskał nowego wymiaru w związku z sankcjami nałożonymi na podmioty z Rosji, a ponadto zaburzenia w łańcuchach dostaw i spowolnienie gospodarcze tworzą dodatkową presję na wiele przedsiębiorstw, aby za wszelką cenę poszerzać grono klientów i dostawców;
  • Zachowanie elastyczności i zwinności oraz planowanie pod różne scenariusze;
  • Zapewnienie efektywności funkcjonowania rady nadzorczej i komitetu audytu, w czym pomóc może m.in. wykorzystanie opracowanego przez SNCRN „Przykładowego Rocznego Planu Pracy Komitetu Audytu”.