Jak zostać członkiem SNCRN:

Zapraszamy osoby, które:

  • mają w swoim dorobku pełnienie funkcji niezależnego członka rady nadzorczej spółki dopuszczonej do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie, w co najmniej dwóch spółkach na przestrzeni ostatnich trzech lat
  • mają wykształcenie wyższe
  • charakteryzują się nienaganną postawą etyczną i profesjonalizmem w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej
  • posiadają rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia

Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca we wskazanym okresie członkiem rad nadzorczych w spółkach notowanych, jednakże posiadająca doświadczenie zawodowe bądź dorobek naukowy w zakresie prawa, rynku kapitałowego lub rachunkowości. W takim wypadku kandydat musi przedstawić rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.

 

SNCRN