Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych powstało w 2019 roku.

Nasze cele to:

- aktywizacja i integracja środowiska niezależnych członków rad nadzorczych
- promowanie zasad ładu korporacyjnego
- zwiększenie zaufania do organów nadzoru spółek publicznych
- rozwój zawodowy i przygotowanie członków rad nadzorczych na wyzwania technologiczne i społeczne

Realizujemy je poprzez podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków zarówno we współpracy z uznanymi specjalistami z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, technologii informatycznych, jak i w ramach wymiany doświadczeń między członkami. Bierzemy aktywny udział w pracach legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego corporate governance.