Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu


Z przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą publikację „Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu”.

Komitetom audytu bieżące regulacje powierzyły bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Spoczywa na nich niemała część wszystkich zadań przewidzianych w przepisach dla rad nadzorczych. Jak sprostać tym oczekiwaniom?

Przygotowany przez nas przykładowy plan pracy komitetu audytu został opracowany w celu wsparcia komitetów audytu poprzez udostępnienie im narzędzia, w którym zebrane zostały te zadania, tak aby umożliwić odpowiednie ich rozplanowanie oraz aby zmniejszyć ryzyko, iż jakiekolwiek z przewidzianych regulacjami obowiązków nie zostaną zrealizowane.

Publikacja została opracowana przez powołany w ramach Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych zespół projektowy w składzie: Jacek Gdański, Filip Gorczyca, Michał Rogatko, Piotr Skrzyński i Piotr Woźniak.

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytuGorąco zachęcamy wszystkie rady nadzorcze i komitety audytu do wykorzystania w ich pracy przygotowanego przez nas narzędzia w planowaniu pracy już w bieżącym roku. Jednocześnie zapraszamy wszystkich uczestników rynku do dzielenia się z nami wszelkimi komentarzami i sugestiami odnośnie do zakresu oraz treści dokumentu (biuro@sncrn.org).

Dla łatwiejszego wykorzystania przygotowanego przez nas narzędzia, tabelę z przykładowym rocznym planem pracy komitetu audytu w wersji umożliwiającej edycję dokumentu można znaleźć tutaj