Ewa Radkowska - Świętoń

Ewa Radkowska - Świętoń jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także ...

linkedinWięcej...

Filip Gorczyca

Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Reprezentuje Stowarzyszenie w ecoDa, organizacji „parasolowej” zrzeszającej wiodące organizacje dyrektorów z całej Europy, w tym przewodniczy Grupie ...

linkedinWięcej...

Piotr Woźniak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w „Lentex”. W latach 2015-2022 pełnił funkcję Niezależnego Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w spółkach ...

linkedinWięcej...