• Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Aktualności

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu

Z przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą publikację „Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu”.

Komitetom audytu bieżące regulacje powierzyły bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Spoczywa na nich niemała część wszystkich zadań przewidzianych w przepisach dla rad nadzorczych. Jak sprostać tym oczekiwaniom?

Przygotowany przez nas przykładowy plan pracy komitetu audytu został opracowany w celu wsparcia komitetów audytu poprzez udostępnienie im narzędzia, w którym zebrane zostały te zadania, tak aby umożliwić odpowiednie ich rozplanowanie oraz aby zmniejszyć ryzyko, iż jakiekolwiek z przewidzianych regulacjami obowiązków nie zostaną zrealizowane.

Publikacja została opracowana przez powołany w ramach Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych zespół projektowy w składzie: Jacek Gdański, Filip Gorczyca, Michał Rogatko, Piotr Skrzyński i Piotr Woźniak.

Gorąco zachęcamy wszystkie rady nadzorcze i komitety audytu do wykorzystania w ich pracy przygotowanego przez nas narzędzia w planowaniu pracy już w bieżącym roku. Jednocześnie zapraszamy wszystkich uczestników rynku do dzielenia się z nami wszelkimi komentarzami i sugestiami odnośnie do zakresu oraz treści dokumentu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Publikację można znaleźć w sekcji „Publikacje

Uczestnictwo w debatach i konferencjach

Uczestnictwo w debatach i konferencjach

W ostatnich tygodniach członkowie Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych wzięli udział w szeregu debat i konferencji. 

Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Stowarzyszenia, wzięła udział w panelu „Czy indeksy giełdowe mogą poprawić klimat i dlaczego warto być częścią zielonego wskaźnika?” podczas konferencji „ESG Warsaw 2021”, w panelu „Agenda rad nadzorczych na 2022 rok” podczas Forum Rad Nadzorczych, jak również w zorganizowanej przez Parkiet debacie „Finansowanie zrównoważonego rozwoju. Jak określić priorytety?”.

Filip Gorczyca, członek zarządu SNCRN, wziął udział w sesji „Współpraca dyrektora finansowego z radą nadzorczą” podczas XI Konferencji Rada Nadzorcza. Ponadto wziął udział w panelu „Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań” w trakcie zorganizowanej przez Puls Biznesu konferencji „Kodeks Spółek Handlowych”, w której uczestniczyli również inni członkowie Stowarzyszenia: Milena Olszewska-Miszuris, która wzięła udział w dyskusji na temat „Jak być niezależnym członkiem rady nadzorczej i nie zwariować?” oraz Michał Rogatko, który poprowadził sesję „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem”. Michał Rogatko wziął również udział rozmowie nt. zadań Komitetu Audytu i harmonogramu ich realizacji podczas Forum Rad Nadzorczych.

Różnorodność w radach nadzorczych

Różnorodność w radach nadzorczych

W listopadzie 2021 roku ukazał się pierwszy w Polsce raport diagnozujący przyczyny niskiego poziomu nominacji kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Badanie ankietowe „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” przeprowadzono z inicjatywy 30% Club Poland Investor Group, czyli grupy krajowych inwestorów instytucjonalnych wspierających działania Klubu. Investor Group w Polsce tworzą: Aegon PTE, NN Investment Partners TFI i Noble Funds TFI. Autorkami raportu są: Milena Olszewska-Miszuris, członkini Stowarzyszenia, oraz dr Anna Golec. Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Stowarzyszenia, jest Ambasadorką kampanii 30% Club Poland.

Większość przedstawicieli krajowych inwestorów instytucjonalnych dostrzega problem niskiego zróżnicowania władz polskich spółek giełdowych. Tylko niecałe 15% respondentów uważa, że władze tych spółek są zróżnicowane pod względem kompetencji i płci. 50% ankietowanych bierze pod uwagę szeroko rozumianą różnorodność władz spółek (płeć, kompetencje, doświadczenie, wiek itp.) w swoich decyzjach inwestycyjnych. 1/3 respondentów uwzględnia wskaźnik różnorodności władz spółek pod względem płci przy włączaniu kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do podejmowania decyzji.

Jednak inwestorzy instytucjonalni rzadko nominują kobiety na członków rad nadzorczych – regularnie robi to jedynie co dziesiąty z respondentów. Najczęściej wymieniane przyczyny sporadycznej nominacji kobiet przez ich organizacje to: mniejsza aktywność kobiet niż mężczyzn w promowaniu swoich kandydatur i niezabieganie o to w sposób wystarczający (ten wariant wybrało 25% badanych) oraz to, iż w procesie nominacji dana organizacja korzysta z własnej bazy kandydatów, w której co prawda są kobiety spełniające jej kryteria, jednak jest ich za mało i zasiadają już w radach nadzorczych innych spółek portfelowych (23% badanych).

Wśród kluczowych działań mogących zwiększyć szanse kobiet w nominacjach do rad nadzorczych respondenci wskazali: zwiększenie puli kobiet dostępnych w ich bazach (38% respondentów), możliwość osobistego kontaktu i poznania większej liczby kandydatek (27% respondentów) oraz uzyskanie dostępu do bazy wykwalifikowanych kandydatek prowadzonej przez zewnętrzny podmiot (17% respondentów).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem:
https://30percentclub.org/wp-content/uploads/2021/12/Raport-30-Club-Poland-Investor-Group.pdf

Różnorodność w radach nadzorczych 2021 / 30 listopada 2021

Publikacja „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych”

Publikacja „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych”

We wrześniu 2021 roku na rynku ukazała się książka Michała Rogatko, członka Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, zatytułowana „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych”.

Komunikacja jest istotna dla realizacji zadań postawionych przed radami nadzorczymi, tak z zakresu nadzoru, jak wspomagania zarządu w realizacji misji spółki. Jak wynika z badań, zarząd ma przewagę informacyjną nad radą nadzorczą i może ukierunkowywać przekazywanie informacji zgodnie z własnymi celami. Ta asymetria informacji utrudnia radom nadzorczym wykonywanie funkcji przypisanych im przez kodeks spółek handlowych i statuty spółek. Leży u podstaw naturalnego konfliktu występującego między akcjonariuszami i menedżerami, zwanego problemem agencji. W łagodzeniu tego konfliktu rada nadzorcza może odgrywać istotną rolę.

Celem książki jest zrozumienie jakimi cechami powinna się charakteryzować komunikacja między radą nadzorczą a zarządem oraz jak można ją poprawić. Na podstawie literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i regulacji o charakterze dobrych praktyk, stworzono zestaw korporacyjnych i zewnętrznych czynników kształtujących komunikację między radą nadzorczą a zarządem w spółce publicznej. Przedstawiono wszystkie instytucjonalne formy komunikacji, starając się je ocenić i zhierarchizować oraz opracowano typologię cech komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem z perspektywy tejże rady.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla członków kodeksowych organów spółek publicznych, ale również dla inwestorów indywidulnych i instytucjonalnych, którzy mogą potraktować ją jako przyczynek do refleksji nad możliwościami wykorzystania potencjału rad nadzorczych.

Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych

Konferencja Forum Rad Nadzorczych nt. nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Konferencja Forum Rad Nadzorczych nt. nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja Forum Rad Nadzorczych nt. nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 lipca 2021 r.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Filip Gorczyca, członek zarządu SNCRN, był uczestnikiem panelu „ZARZĄDZAJ”, przeznaczonego przede wszystkim dla członków zarządów. Natomiast Milena Olszewska-Miszuris wzięła udział w panelu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych a nurt ESG”.

Debata "Próg minimum 30 proc. kobiet we władzach spółek - rozsądek czy kompromis?"

Debata "Próg minimum 30 proc. kobiet we władzach spółek - rozsądek czy kompromis?"

W dniu 31 maja 2021 r. odbyła się debata „Próg minimum 30 proc. kobiet we władzach spółek – rozsądek czy kompromis?" prowadzona w ramach Kongresu Dobrych Praktyk. Debatę prowadziła Milena Olszewska-Miszuris, członek SNCRN, a udział w niej wzięła Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes naszego Stowarzyszenia.

Raport „ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?”

Raport „ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?”

Przedstawiamy Państwu raport „ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?” poświęcony ujęciu kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego okiem inwestorów instytucjonalnych, członków rad nadzorczych jak i spółek.

Analiza powstała w ramach inicjatywy Forum Rad Nadzorczych i została opracowana przez PwC, CFA Society Poland i Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Link do raportu:
ESG - miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?

Rekomendacje do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Rekomendacje do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

W ostatnich miesiącach 2020 r. członkowie SNCRN przekazali swoje rekomendacje w ramach prac nad projektem nowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które zostały ostatecznie przyjęte 29 marca 2021 r. przez Radę Giełdy.

Uwagi do projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niektórych innych ustawach

Uwagi do projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niektórych innych ustawach

W dniu 18 września 2020 r. SNCRN przekazało Ministerstwu Aktywów Państwowych swoje uwagi do projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niektórych innych ustawach. MAP uwzględniło kilka z uwag Stowarzyszenia.
Image