• Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Aktualności

W celu śledzenia wszystkich aktualności dotyczących Stowarzyszenia, zachęcamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn
linkedin

 

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu – wydanie drugie / styczeń 2023

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu – wydanie drugie / styczeń 2023

Z przyjemnością prezentujemy drugie wydanie naszej publikacji „Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu – wydanie drugie”. W stosunku do wydania pierwszego ze stycznia 2022 r. przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu zawarty w publikacji uległ istotnym zmianom w wyniku doświadczeń z pracy z tym narzędziem w minionym roku, otrzymanych z rynku komentarzy oraz uwzględnienia zmian w regulacjach w 2022 r.

Komitetom audytu bieżące regulacje powierzyły bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Spoczywa na nich niemała część wszystkich zadań przewidzianych w przepisach dla rad nadzorczych. Jak sprostać tym oczekiwaniom?

Przygotowany przez nas przykładowy plan pracy komitetu audytu został opracowany w celu wsparcia komitetów audytu poprzez udostępnienie im narzędzia, w którym zebrane zostały te zadania, tak aby umożliwić odpowiednie ich rozplanowanie oraz aby zmniejszyć ryzyko, iż jakiekolwiek z przewidzianych regulacjami obowiązków nie zostaną zrealizowane.

Publikacja została opracowana przez powołany w ramach Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych zespół projektowy w składzie: Jacek Gdański, Filip Gorczyca, Katarzyna Ishikawa, Michał Rogatko, Piotr Skrzyński i Piotr Woźniak.

Gorąco zachęcamy wszystkie rady nadzorcze i komitety audytu do wykorzystania w ich pracy przygotowanego przez nas narzędzia w planowaniu pracy już w bieżącym roku. Jednocześnie zapraszamy wszystkich uczestników rynku do dzielenia się z nami wszelkimi komentarzami i sugestiami odnośnie do zakresu oraz treści dokumentu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Publikację można znaleźć w sekcji „Publikacje

Wyniki ankiety wśród członków i członkiń Stowarzyszenia

Wyniki ankiety wśród członków i członkiń Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych przeprowadziło ankietę wśród swoich członków i członkiń. W ankiecie uzyskaliśmy od środowiska członków rad nadzorczych w Polsce odpowiedzi na wiele istotnych pytań.

W celu zapoznania się z wynikami ankiety zachęcamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: www.linkedin.com/company/sncrn/

linkedin

Cyberbezpieczeństwo – obowiązkowy punkt na agendzie rady nadzorczej

Cyberbezpieczeństwo – obowiązkowy punkt na agendzie rady nadzorczej

Cyberbezpieczeństwo stało się wyjątkowo gorącym tematem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W ostatnim czasie liczne spółki padły ofiarą ataków hakerskich, z których niektóre spowodowały szkody znacznych rozmiarów. Globalne badanie przeprowadzone wśród rad nadzorczych i zarządów przez WTW i Clyde & Co wskazuje, iż ataki hakerskie oraz utrata danych to obecnie dwa główne czynniki ryzyka dla spółek.

W Stanach Zjednoczonych, SEC proponuje nowe zasady dotyczące ujawniania incydentów, zarządzania ryzykiem, strategii oraz nadzoru w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie, w ostatnich miesiącach ma miejsce szereg pozwów ze strony akcjonariuszy zarzucających błędy w zakresie nadzoru nad obszarem cyberbezpieczeństwa. Pozwana została m.in. Rada Dyrektorów T-Mobile USA, której akcjonariusze zarzucają brak monitorowania i reakcji na oczywiste sygnały ostrzegawcze.

Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych wskazuje, że z uwagi na ryzyko, jakie zaniedbania w obszarze cyberbezpieczeństwa niosą ze sobą, oraz fakt, iż w wielu spółkach liczba luk w tym zakresie jest wciąż duża, temat bezpieczeństwa IT powinien znajdować się w agendzie prac rady nadzorczej lub komitetu audytu w każdym roku. Z uwagi na obecną sytuację zasadne wydaje się dokonanie przez rady nadzorcze pilnego przeglądu obszaru bezpieczeństwa IT, obejmującego także audyt tego obszaru, w którym można posiłkować się wsparciem wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Uczestnictwo w debatach Chapter Zero Poland

Uczestnictwo w debatach Chapter Zero Poland

Przedstawiciele Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Ewa Radkowska-Świętoń i Filip Gorczyca wzięli udział w debatach zorganizowanych przez Chapter Zero Poland.

Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Stowarzyszenia, wzięła udział w panelu "Poziom dojrzałości climate governance w firmach w Polsce", podczas którego wskazała na rolę rad nadzorczych w pokazywaniu szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu, szczególnie w relacjach z kontrahentami i klientami, a także na potrzebę włączenia celów klimatycznych jako jednego z kryteriów oceny i wynagradzania zarządów.

Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia, wystąpił w panelu o doświadczeniach z prac nad strategiami klimatycznymi organizacji, w trakcie którego zwrócił uwagę na potrzebę rozmowy z polskimi przedsiębiorstwami na temat polityki klimatycznej językiem korzyści, z perspektywy:

✔Klientów,

✔Pracowników (64% „Millennialsów” nie podejmie pracy, jeśli pracodawca nie ma silnej polityki odpowiedzialności biznesu, przy czym do 2025 r. Millennialsi stanowić będą 75% rynku pracy),

✔Finansowania (90% inwestorów instytucjonalnych przykłada wagę do kwestii ESG, 86% banków spodziewa się postępującego wpływu czynników ESG na proces kredytowy).

Czy rady nadzorcze dostrzegają ryzyka biznesowe związane ze zmianami klimatu?

Czy rady nadzorcze dostrzegają ryzyka biznesowe związane ze zmianami klimatu?

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć nowy raport Chapter Zero Poland „Rady Nadzorcze wobec zmian klimatu”. Jednym z ekspertów biorącym udział w badaniach jakościowych był członek Stowarzyszenia Michał Rogatko.

Wyniki badań w zakresie kompetencji rad nadzorczych skomentowała prezeska Stowarzyszenia Ewa Radkowska-Świętoń. Wskazała ona między innymi na rolę rady w powstawaniu i opiniowaniu strategii ESG, a także na potrzebę włączenia celów klimatycznych do programów motywacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:
www.chapterzero.pl/aktualnosc/czy-rady-nadzorcze-dostrzegaja-ryzyka-biznesowe-zwiazane-ze-zmianami-klimatu-nowy-raport-chapter-zero-poland/

Uczestnictwo w VI Konferencji JZP / 12 maja 2022 r.

Uczestnictwo w VI Konferencji JZP / 12 maja 2022 r.

W dniu 12 maja 2022 r. Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, wziął udział w panelu dyskusyjnym podsumowującym VI Konferencję JZP „Największe wyzwania dla polskich spółek giełdowych w 2022 roku”, podczas którego poruszył m.in. następujące zagadnienia:

  • Weryfikacja partnerów biznesowych – obszar ten zyskał nowego wymiaru w związku z sankcjami nałożonymi na podmioty z Rosji, a ponadto zaburzenia w łańcuchach dostaw i spowolnienie gospodarcze tworzą dodatkową presję na wiele przedsiębiorstw, aby za wszelką cenę poszerzać grono klientów i dostawców;
  • Zachowanie elastyczności i zwinności oraz planowanie pod różne scenariusze;
  • Zapewnienie efektywności funkcjonowania rady nadzorczej i komitetu audytu, w czym pomóc może m.in. wykorzystanie opracowanego przez SNCRN „Przykładowego Rocznego Planu Pracy Komitetu Audytu”.
Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu

Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu

Z przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą publikację „Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu”.

Komitetom audytu bieżące regulacje powierzyły bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Spoczywa na nich niemała część wszystkich zadań przewidzianych w przepisach dla rad nadzorczych. Jak sprostać tym oczekiwaniom?

Przygotowany przez nas przykładowy plan pracy komitetu audytu został opracowany w celu wsparcia komitetów audytu poprzez udostępnienie im narzędzia, w którym zebrane zostały te zadania, tak aby umożliwić odpowiednie ich rozplanowanie oraz aby zmniejszyć ryzyko, iż jakiekolwiek z przewidzianych regulacjami obowiązków nie zostaną zrealizowane.

Publikacja została opracowana przez powołany w ramach Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych zespół projektowy w składzie: Jacek Gdański, Filip Gorczyca, Michał Rogatko, Piotr Skrzyński i Piotr Woźniak.

Gorąco zachęcamy wszystkie rady nadzorcze i komitety audytu do wykorzystania w ich pracy przygotowanego przez nas narzędzia w planowaniu pracy już w bieżącym roku. Jednocześnie zapraszamy wszystkich uczestników rynku do dzielenia się z nami wszelkimi komentarzami i sugestiami odnośnie do zakresu oraz treści dokumentu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Publikację można znaleźć w sekcji „Publikacje

Uczestnictwo w debatach i konferencjach

Uczestnictwo w debatach i konferencjach

W ostatnich tygodniach członkowie Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych wzięli udział w szeregu debat i konferencji. 

Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Stowarzyszenia, wzięła udział w panelu „Czy indeksy giełdowe mogą poprawić klimat i dlaczego warto być częścią zielonego wskaźnika?” podczas konferencji „ESG Warsaw 2021”, w panelu „Agenda rad nadzorczych na 2022 rok” podczas Forum Rad Nadzorczych, jak również w zorganizowanej przez Parkiet debacie „Finansowanie zrównoważonego rozwoju. Jak określić priorytety?”.

Filip Gorczyca, członek zarządu SNCRN, wziął udział w sesji „Współpraca dyrektora finansowego z radą nadzorczą” podczas XI Konferencji Rada Nadzorcza. Ponadto wziął udział w panelu „Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań” w trakcie zorganizowanej przez Puls Biznesu konferencji „Kodeks Spółek Handlowych”, w której uczestniczyli również inni członkowie Stowarzyszenia: Milena Olszewska-Miszuris, która wzięła udział w dyskusji na temat „Jak być niezależnym członkiem rady nadzorczej i nie zwariować?” oraz Michał Rogatko, który poprowadził sesję „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem”. Michał Rogatko wziął również udział rozmowie nt. zadań Komitetu Audytu i harmonogramu ich realizacji podczas Forum Rad Nadzorczych.

Różnorodność w radach nadzorczych

Różnorodność w radach nadzorczych

W listopadzie 2021 roku ukazał się pierwszy w Polsce raport diagnozujący przyczyny niskiego poziomu nominacji kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Badanie ankietowe „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” przeprowadzono z inicjatywy 30% Club Poland Investor Group, czyli grupy krajowych inwestorów instytucjonalnych wspierających działania Klubu. Investor Group w Polsce tworzą: Aegon PTE, NN Investment Partners TFI i Noble Funds TFI. Autorkami raportu są: Milena Olszewska-Miszuris, członkini Stowarzyszenia, oraz dr Anna Golec. Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Stowarzyszenia, jest Ambasadorką kampanii 30% Club Poland.

Większość przedstawicieli krajowych inwestorów instytucjonalnych dostrzega problem niskiego zróżnicowania władz polskich spółek giełdowych. Tylko niecałe 15% respondentów uważa, że władze tych spółek są zróżnicowane pod względem kompetencji i płci. 50% ankietowanych bierze pod uwagę szeroko rozumianą różnorodność władz spółek (płeć, kompetencje, doświadczenie, wiek itp.) w swoich decyzjach inwestycyjnych. 1/3 respondentów uwzględnia wskaźnik różnorodności władz spółek pod względem płci przy włączaniu kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do podejmowania decyzji.

Jednak inwestorzy instytucjonalni rzadko nominują kobiety na członków rad nadzorczych – regularnie robi to jedynie co dziesiąty z respondentów. Najczęściej wymieniane przyczyny sporadycznej nominacji kobiet przez ich organizacje to: mniejsza aktywność kobiet niż mężczyzn w promowaniu swoich kandydatur i niezabieganie o to w sposób wystarczający (ten wariant wybrało 25% badanych) oraz to, iż w procesie nominacji dana organizacja korzysta z własnej bazy kandydatów, w której co prawda są kobiety spełniające jej kryteria, jednak jest ich za mało i zasiadają już w radach nadzorczych innych spółek portfelowych (23% badanych).

Wśród kluczowych działań mogących zwiększyć szanse kobiet w nominacjach do rad nadzorczych respondenci wskazali: zwiększenie puli kobiet dostępnych w ich bazach (38% respondentów), możliwość osobistego kontaktu i poznania większej liczby kandydatek (27% respondentów) oraz uzyskanie dostępu do bazy wykwalifikowanych kandydatek prowadzonej przez zewnętrzny podmiot (17% respondentów).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem:
https://30percentclub.org/wp-content/uploads/2021/12/Raport-30-Club-Poland-Investor-Group.pdf

Różnorodność w radach nadzorczych 2021 / 30 listopada 2021

Image