Publikacja „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych”

We wrześniu 2021 roku na rynku ukazała się książka Michała Rogatko, członka Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, zatytułowana „Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych”.

Komunikacja jest istotna dla realizacji zadań postawionych przed radami nadzorczymi, tak z zakresu nadzoru, jak wspomagania zarządu w realizacji misji spółki. Jak wynika z badań, zarząd ma przewagę informacyjną nad radą nadzorczą i może ukierunkowywać przekazywanie informacji zgodnie z własnymi celami. Ta asymetria informacji utrudnia radom nadzorczym wykonywanie funkcji przypisanych im przez kodeks spółek handlowych i statuty spółek. Leży u podstaw naturalnego konfliktu występującego między akcjonariuszami i menedżerami, zwanego problemem agencji. W łagodzeniu tego konfliktu rada nadzorcza może odgrywać istotną rolę.

Celem książki jest zrozumienie jakimi cechami powinna się charakteryzować komunikacja między radą nadzorczą a zarządem oraz jak można ją poprawić. Na podstawie literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i regulacji o charakterze dobrych praktyk, stworzono zestaw korporacyjnych i zewnętrznych czynników kształtujących komunikację między radą nadzorczą a zarządem w spółce publicznej. Przedstawiono wszystkie instytucjonalne formy komunikacji, starając się je ocenić i zhierarchizować oraz opracowano typologię cech komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem z perspektywy tejże rady.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla członków kodeksowych organów spółek publicznych, ale również dla inwestorów indywidulnych i instytucjonalnych, którzy mogą potraktować ją jako przyczynek do refleksji nad możliwościami wykorzystania potencjału rad nadzorczych.

Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych